Dabas aizsardzība

Ziņojums “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām”

Pēdējo dekāžu laikā joprojām ir vērojama dabas kapitāla samazināšanās tendence. Piemēram, aprēķināts, ka cilvēku darbības rezultātā pēdējo četru desmitgažu laikā pasaulē par 60% ir samazinājušās savvaļas dzīvnieku populācijas, turklāt trīs ceturtdaļas zemes virsmas ir pārveidotas.

Dabas kapitāla saglabāšana viennozīmīgi ir atkarīga no sabiedrības attieksmes, saprātīgiem lēmumiem resursu apsaimniekošanā, kā arī atbalsta dažādām dabas aizsardzības iniciatīvām un projektiem. Attieksmes un izpratnes veidošanā liela nozīme ir atbildīgo institūciju izvēlētajai komunikācijas pieejai.

Ziņojums “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām ir izstrādāts, lai sekmētu sabiedrības izpratnes un pozitīvas attieksmes veidošanu pret dabu, dabas kapitālu un ekosistēmām.

Ziņojuma galvenā mērķa auditorija ir Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, tās padotībā esošās iestādes, vides nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un citas organizācijas, kas darbojas dabas aizsardzības sfērā, tomēr ziņojums var noderēt jebkuram, kura intereses vai darba pienākumi ir saistīti ar komunikāciju.

 

Aktivitāte veikta projektā “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām” (Nr.1-08/48/2021)