Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Otrā ekspertu sanāksme par bīstamajām vielām izstrādājumos

Sanāksmju cikla ietvaros par augsta riska bīstamajām vielām izstrādājumos un prioritāro vielu identificēšanu Latvijā 2022.gada 19.maijā klātienē tika organizēta otrā ekspertu sanāksme.

Ar mērķi iegūt padziļinātu informāciju par augsta riska ķīmiskajām vielām izstrādājumos, kuri nopērkami Latvijā, lai veicinātu Vides politikas īstenošanas mērķu sasniegšanu par ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, Baltijas Vides Forums īstenojis projektu saistībā ar augsta riska bīstamajām ķīmiskajām vielām un to izmantošanas ierobežošanu.

Otrajā ekspertu sanāksmē tika prezentētas šādas tēmas:

Projektā risināmā problēma ir nepilnīga informācijas un pētījumu bāze par prioritāro augsta riska ķīmisko vielu klātbūtni izstrādājumos. Šāda informācijas bāze nepieciešama, lai nodrošinātu informētības līmeņa paaugstināšanu par augsta riska ķīmiskajām vielām izstrādājumos, kā arī lai sekmētu pasākumu noteikšanu un īstenošanu vides piesārņojuma samazināšanai.

Projektā novērtēta sabiedrības un izstrādājumu piegādātāju informētība, ieinteresētība un gatavība veikt darbības, lai samazinātu augsta riska ķīmisko vielu ietekmi no patērētāju lietotajiem izstrādājumiem.

Aktivitāte veikta projektā “Augsta riska ķīmiskās vielas izstrādājumos Latvijā” (Nr.1-08/183/2020).