Dabas aizsardzība

12. jūlijā notiks 2 semināri LIFE projektu rakstītājiem

12. jūlijā, Zoom tiešsaistes platformā, norisināsies seminārs LIFE “Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte” apakšprogrammas projektu rakstītājiem, kā arī seminārs LIFE Dabas un bioloģiskās daudzveidības projektu rakstītājiem. Plašāka informācija un pieteikšanās: https://www.lifeprogramma.lv/lv/jaunumi/news_506.html