Ūdens resursi

Iespēja pieteikties dalībai Ekosistēmu Pakalpojumu Partnertības Eiropas konferencē

2022. gada 10.-14. oktobrī, Krētā, Heraklionā notiks Ekosistēmu Pakalpojumu Partnerības (ESP) reģionālā Eiropas konference, kas pulcēs ekosistēmu pakalpojumu speciālistus un ieinteresētās puses no visas Eiropas.

ESP Eiropas konferencē būs pārstāvētas daudzveidīgas ekosistēmu pakalpojumu tēmu sesijas. Vienu no sesijām, kopā ar kolēģiem no Grieķijas, Somijas, Itālijas un Spānijas, organizēs arī Baltijas Vides Foruma komanda. Sesijas fokuss – jūras un piekrastes ekosistēmu sniegto ekosistēmu pakalpojumu plurālās jeb daudzveidīgās vērtības un to iekļaušana ilgtspējīgā plānošanā un pārvaldībā (“Plural values of marine and coastal ecosystem services towards sustainable spatial planning and an inclusive governance of marine and coastal systems”).

Jūra un piekraste ir nozīmīgas socioekoloģiskās sistēmas, kas ir svarīgas gan bioloģiskajai, ģenētiskajai, funkcionālajai un ekosistēmu daudzveidībai, gan arī sabiedrībai. Eiropas Savienība ir ierosinājusi jaunu pieeju ilgtspējīgai Zilajai ekonomikai, kuras mērķis ir mazināt klimata pārmaiņas, izmantojot jūras enerģijas ražošanu, aprites ekonomikas pieeju zivsaimniecības un kuģniecības nozarē, vienlaikus saglabājot piekrastes bioloģisko daudzveidību un ainavas tūrisma un ekonomikas interesēm. Šī stratēģija ir svarīga daudzveidīgo interešu sabalansēšanai un ilgtspējas mērķu sasniegšanai, taču tās īstenošana ir izaicinoša, jo vairums pieejamo pētniecības metožu ir izstrādātas nozaru līmenī. Ekosistēmu pakalpojumu pieejai ir būtiska loma, lai nodrošinātu integrētu un visaptverošu daudzveidīgo jūras un piekrastes vērtību apzināšanu, kā sniegtu informāciju politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas mērķiem.

Lai gan pašlaik ir veikti jau daudzi pētījumi par jūras un piekrastes ekosistēmu pakalpojumiem, vairums no tiem ir fokusējušies uz biofizikālajām un ekonomiskajām, nevis sociālajām vērtībām un vērtību mijiedarbībām. Tāpat joprojām trūkst metodoloģisku un politisku pieeju, kā praktiskā lēmumu pieņemšanā iekļaut daudzveidīgās vērtības.

Sesijas galvenais mērķis ir izpētīt dažādas pieejas jūras un piekrastes ekosistēmu daudzveidīgo vērtību apzināšanai, un veidus, tās ņemt vērā, veidojot iekļaujošāku teritoriju plānošanu un pārvaldību. Sesijā aicināti uzstāties eksperti, kas nodarbojas ar jūras un piekrastes ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanu, kā arī metodēm, kā iesaistīt sabiedrību savā darbā.

Eksperti, kas vēlas uzstāties ar prezentāciju šajā vai citās konferences sesijās, aicināti iesniegt prezentāciju kopsavilkumus līdz 2022. gada 31. jūlijam. Konference notiks hibrīdformātā, dodot iespēju dalībniekiem piedalīties pasākumā gan klātienē, gan attālināti.

Kopsavilkumu iesniegšana un plašāka informācija: https://www.espconference.org/europe22/wiki/759349/call-for-abstracts

Vairāk informācijas par visām konferences sesijām, tostarp jūras un piekrastes sesiju (B1): https://www.espconference.org/europe22/wiki/754946/session-overview

Sesija “Jūras un piekrastes ekosistēmu pakalpojumu plurālās vērtības ceļā uz ilgtspējīgu telpisko plānošanu un iekļaujošu jūras un piekrastes sistēmu pārvaldību” ir turpinājums darbam, ko veic ESP Jūras biomu darba grupa sadarbībā ar Interreg Centrālbaltijas jūras reģiona projektu MAREA “No jūras ekosistēmas novērtējuma līdz integrētai pārvaldībai un ilgtspējīgai jūras un piekrastes plānošanai” un ERASMUS+ projektu Mare “Jūras piekrastes un deltu ilgtspējība Dienvidaustrumāzijā”.