Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Piesaki savu ēku nominācijai par nekaitīgāko būvniecības nozarē valsts, reģionālā un vietējā līmenī!

Mēs gribam izcelt efektīvākos likumus un politiku attiecībā uz ēkām, kas nav bīstamas – pievienojieties mums un izvirziet savas nominācijas jau šodien!

Pasaules tirgū ir aptuveni 40 000 līdz 60 000 ķīmisko vielu. Daudzas no tām ir bīstamas un ir sastopamas būvniecības nozarē. NonHazCity Building Award mērķis ir izcelt pasākumus cilvēku un vides aizsardzībai pret bīstamām ķīmiskām vielām ēkās, integrējot aprites, beztoksiskuma un klimata neitralitātes principus. Balvas mērķis ir iedvesmot sabiedrību, lēmumu pieņēmējus un uzņēmumus un parādīt inovatīvus risinājumus.

  • NonHazCity Building Award ir pirmā balva Baltijas jūras reģionā, ar kuru tiek apbalvota labākā politika būvniecības nozarē valsts, reģionālā vai vietējā līmenī
  • To koordinē World Future Council Foundation
  • Nomināciju iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 15. jūnijs.

Sīkāka informācija atrodama: https://thinkbefore.eu/en/nonhazcitybuildingaward/

 

 

Nonhazcity