Dabas aizsardzība

Aicinājums uz konferenci “Dabas vērtība – prakse un pieredze ekosistēmu pakalpojumu un to novērtējuma izmantošanā”

Projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” noslēguma konference “Dabas vērtība – prakse un pieredze ekosistēmu pakalpojumu un to novērtējuma izmantošanā” norisināsies 2020. gada 15. janvārī, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrā (Dabas māja, Jelgavas iela 1, Rīga).

Plašāka informācija, dienaskārtība un reģistrācija: https://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/pasakumi11/nosleguma_konference/