Dabas aizsardzība

Aicinājums uz publiskās apspriešanas sanāksmi «Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematiskais plānojums»

Aicinām piektdien, 29.novembrī, plkst.9:30 uz publiskās apspriešanas sanāksmi «Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematiskais plānojums».
Publiskā apspriešana notiks Bauskas novada administrācijas 3. stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Sanāksmes laikā tiks prezentēta projekta ENGRAVE ietvaros izstrādātā Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematiskā plānojuma pirmā redakcija.

Būs iespēja piedalīties diskusijā par Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras jautājumiem:
•           ainavas un zaļās infrastruktūras attīstības scenāriji;
•           ainavas un zaļās infrastruktūras pārvaldības risinājumi.

Pasākums tiek īstenots Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.–2020.) projekta „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”, (ENGRAVE, Nr.LLI-291) ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā.

Projektā paredzētas vairākas aktivitātes upju zaļās infrastruktūras apsaimniekošanai, tai skaitā:
–        multifunkcionālas iekārtas – amfībijas iegāde;
–        upju posmu attīrīšana no aizauguma;
–        tematiskā plānojuma izstrāde Bauskas pilsētas upju ainavu attīstības veicināšanai.