Ūdens resursi

Aicinām piedalīties aptaujā par savu iecienītāko jūras piekrastes vietu un aktivitātēm tajā

Projektā MAREA  sadarbībā ar kolēģiem no Tartu universitātes Igaunijā, Baltijas Vides Forums veic aptauju par iedzīvotāju mīļākajām vietām un aktivitātēm Latvijas jūras piekrastē.

Mēs apzināmies, ka jūras piekraste ir nozīmīga Latvijas iedzīvotājiem, tādēļ apsaimiekošanas plānošanā ir būtiski ņemt vērā viņu viedokli.
Šīs aptaujas mērķis ir iegūt informāciju par iedzīvotāju mīļākajām vietām un brīvā laika aktivitātēm Latvijas jūras piekrastē. Eksperti no Tartu universitātes tādu pašu anketēšanu veiks arī Igaunijā. Vēlāk abās aptaujās iegūtā informācija tiks izmantota MAREA projekta risinājumu izstrādē ilgtspējīgai piekrastes un jūras teritoriju apsaimniekošanai.

Ja brīvajā laikā mēdzat apmeklēt jūras piekrasti Latvijā, mēs priecāsimies, ja arī Jūs aizpildīsiet aptaujas anketu un atbildēsiet uz jautājumiem par savu mīļāko piekrastes vietu un brīvā laika aktivitātēm.

Aptaujas anketa ir pieejama šeit:

Latviešu valodā -> https://arcg.is/1OTTOq0
Angļu valodā -> https://arcg.is/1XTrLD
Krievu valodā -> https://arcg.is/0PeW9v

  • Anketēšana sākusies 1. jūlijā un tā turpinājās visu 2021. gada vasaru un daļu rudens, noslēdzoties 30. septembrī. Anketa izplatīta gan tiešsaistē, gan klātienē jūras piekrastes apmeklētājiem.
  • Aptuvenais aptaujas aizpildīšanas ilgums 7-10 minūtes. Aptauja ir anonīma un sniegtās atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Dalība aptaujā ir brīvprātīga. Katrs dalībnieks aptaujā var piedalīties vienu reizi.
  • Jautājumu gadījumā rakstiet Baltijas Vides Foruma vides ekspertei Agnesei Reķei: agnese.reke@bef.lv

Plašāka informācija par MAREA projektu: https://www.bef.lv/projekti/marea