Ūdens resursi

MAREA projekts konferencē par aktualitātēm piekrastes plānošanā un attīstībā

Konference “Aktualitātes piekrastes plānošanai un attīstībai: projektu aktivitātes, rezultāti un rīki”  norisinājās 2022. gada 25. februārī, 11:00-16:30, tiešsaistē.

Konferencē tika pārrunāti vairāku ar jūru un piekrasti saistītu sadarbības projektu rezultāti, kā arī citi aktuālie jautājumi, t.sk. jautājumi, kas tika iesūtīti no konferences dalībniekiem. Konferencē piedalījās ap 170 dalībniekiem, kas pārstāvēja piekrastes pašvaldības un ar jūru, un piekrasti saistīto jomas. Konferences fokusā bija piekrastes apdzīvoto vietu attīstība un labbūtība, piekrastes vide, tūrisms un rekreācija, potenciālā atkrakstēs vēju elektrostaciju un ar to saistītās infrastruktūras attīstība, t.sk. ar šiem tematiem saistīto ietekmju novērtējumi un to analīzes rīki.

Konferencē ar prezentāciju par MAREA projekta pētījumu par atpūtu Latvijas piekrastē: iedzīvotāju iecienītākās aktivitātes un atpūtas vietas izvēli ietekmējošie faktori uzstājās Agnese Reķe. Prezentācija pieejama ŠEIT.

Plašāka informācija par konferences norisi: https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/aktualitates-piekrastes-planosanai-un-attistibai-projektu-aktivitates-rezultati-un-riki