Icon PASĀKUMS

Aicinām piedalīties seminārā “Jūras piesārņojošie atkritumi – no problēmas līdz risinājumam”

Seminārs norisināsies 2021. gada 17. novembrī laika posmā no 13:00 līdz 15:00 tiešsaistē platformā ZOOM, to rīko Vides izglītības fonds.

 

Pasākumā tiks prezentēti kampaņas “Mana Jūra” apkopotie dati par jūras piesārņojošo atkritumu situāciju Latvijas piekrastē desmitgades (2012-2021) griezumā, kā arī ar aktualitātēm citos tematiskajos projektos, arī par Baltijas Vides Foruma īstenoto projektu “No jūras ekosistēmas novērtējuma līdz integrētai pārvaldībai un ilgtspējīgai jūras un piekrastes plānošanai” (MAREA).

Plašāka informācija par semināru un pieteikšanās: http://www.videsfonds.lv/lv/aicin-m-piedal-ties-semin

Plašāka informācija par MAREA projektu: https://www.bef.lv/projekti/marea