Klimata pārmaiņas un enerģija

Sākta IMPETUS projekta īstenošana

No 2021. gada oktobra esam uzsākuši jauna projekta IMPETUS: Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos  īstenošanu.

Projekta mērķis ir paātrināt Eiropas reakciju uz klimata pārmaiņām un pārvērst saistības konkrētā rīcībā, izstrādājot novatoriskus pasākumus, lai padarītu tās reģionus noturīgākus pret klimata pārmaiņām. IMPETUS projekta ietvaros tiek pētītas arī sinerģijas starp klimata pārmaiņu mazināšanu, atbalstot reģionālo sociāli ekonomisko izaugsmi un stabilitāti, kā arī kopienu pāreju uz ekoloģisko ilgtspējību un noturību.

Projekta ietvaros katrā no 7 Eiropas klimatiskajiem reģioniem – Arktikas, Atlantijas okeāna, Boreālajiem, Piekrastes, Kontinentālajiem, Vidusjūras un Kalnu reģioniem – ir reģionālās izmēģinājumu vietas, kurās tiek izmēģināti un izvērsti inovatīvi risinājumi. Projekta starpdisciplinārā komanda šajos reģionos risinās dažādus ar klimata pārmaiņām saistītus izaicinājumus.

IMPETUS partneru komandu veido 32 organizācijas no 9 Eiropas valstīm, kam ir liela pieredze pētniecībā, biznesā un reģionālajā pārvaldībā.

Projekta vadošais partneris ir tehnoloģiju izpētes centrs EURECAT, projekta partneri Latvijā ir Baltijas Vides Forums, Zemgales plānošanas reģions un Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs.

Projekta īstenošanas laiks ir no 01.10.2021. līdz 30.09.2021.

    

Projekts IMPETUS tiek finansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Horizon 2020 uzsaukuma LC-GD-1-3-2020 – Climate-resilient Innovation Packages for EU regions ietvaros.