Ūdens resursi

Aicinām uz LIFE GoodWater IP projekta konferenci par un ap šķēršļiem upēs

2023. gada 20.-21. septembrī Cēsīs notiks projekta LIFE GoodWater IP otrā starptautiskā konference “Lai ūdeņi brīvi plūst: dambju, aizsprostu un citu šķēršļu likvidēšana, uzlabojot ūdens kvalitāti un ūdens ekosistēmas upēs”.

Konferences mērķis ir demonstrēt projekta LIFE GoodWater IP veiktās un plānotās aktivitātes, lai samazinātu upju hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmi, kā arī izzināt, diskutēt un gūt pieredzi no citiem labās prakses piemēriem Baltijas reģionā un Eiropā. Konferences dalībnieku vidū būs ūdens apsaimniekošanas politikas veidotāji un eksperti gan no valsts un pašvaldības institūcijām, gan zinātniskajām organizācijām un biedrībām.

Konferences pirmajā dienā – 20. septembrī – plānots izziņas brauciens pa Vidzemes reģionu, lai apskatītu gan vietas, kur jau īstenotas šķēršļu likvidēšanas aktivitātes, gan vietas, kur vēl tiek plānota dambju vai citu šķēršļu nojaukšana.

Konferences otrajā dienā – 21. septembrī – notiks plenārsesija ar prezentācijām par labās prakses piemēriem no Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un citām valstīm; par upju hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmes samazināšanas ekoloģiskajiem jautājumiem; par finansējuma iespējām; par aizsprostu likvidēšanas juridiskajiem un citiem aspektiem.

Papildus informācija: konference notiks angļu valodā, kā klātienes pasākums, informācijai par detalizētāku dienaskārtību un pieteikšanos sekojiet līdzi Baltijas Vides Foruma mājaslapas angliskajā sadaļā: https://www.bef.lv/invitation-to-participate-in-the-life-goodwater-ip-project-conference/

Konference tiek rīkota LIFE integrētajā projektā “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv