Ūdens resursi

Aicinām uz pasākumu “Buferjoslas – kur, kādēļ un kā apsaimniekot?”

15. jūnijā, plkst. 10.00 – 15.00 Dobeles nov., Īles pag. notiks lauku diena: “Buferjoslas – kur, kādēļ un kā apsaimniekot?”.
Obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 14.jūnijam, aizpildot elektronisko reģistrāciju https://forms.gle/J9tEpMhQRhT8a1HL6

 

Norises vieta:

Programma:
  • 10:00 – 10:10 pasākuma atklāšana: Juris Lazdiņš, ZSA valdes priekšsēdētājs, Didzis Šmits, zemkopības ministrs, Ilvars Strazdiņš, SIA “Latvi Dan Agro” valdes priekšsēdētājs
  • 10:10 – 10:20 LIFE GoodWater IP projekts – uzdevumi un pirmie secinājumi, Linda Fībiga, projekta vadītāja vietniece, LVĢMC
  • 10:20 – 10:30 Politiskie uzstādījumi – kāda loma zaļo mērķu sasniegšanā ir buferjoslām
  • 10:30 – 10:40 SIA Latvi Dan Agro – rūpes par vidi, Ilvars Strazdiņš, SIA “Latvi Dan Agro” Ilvars Strazdiņš, SIA “Latvi Dan Agro” valdes priekšsēdētājs
  • 10:40 – 11:00 LIFE GoodWater IP demonstrējums Īlē, Maira Dzelzkalēja Burmistre/Iveta Grudovska. ZSA
  • 11:00 – 11:15 Buferjoslas – to nozīme dabas vērtību saglabāšanā. Ilze Priedniece/Lelde Eņģele, Latvijas Dabas Fonds
  • 11:15 – 11:30 Iepazīstināšana ar lauku dienā demonstrējamo tehniku, Mārtiņš Trons, ZSA
  • 11:30 – 12:00 Pārbrauciens uz tehnikas demonstrācijas vietu
  • 12:00 – 15:00 Tehnikas demonstrējumi
Pasākuma laikā tiks filmēts, šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos

 

Pasākums rīkots LIFE integrētajā projektā “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv