Klimata pārmaiņas un enerģija

Norisinājusies kārtējā sanāksme par klimata pārmaiņām Zemgalē

Starptautiskā projektā IMPETUS  Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Jelgavas digitālais centrs” izstrādā Zemgales reģionālo pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu starpnozaru griezumā. Plāna izstrāde ietver regulāras sanāksmes ar iesaistītajām pusēm, kurās  kopīgi pārrunāt aktuālos jautājumus un Zemgales reģionam atblistošās vajadzības. Papildu plāna izstrādei otrs projekta pilotprojekts Latvijā ir Jelgavas pilsētas agrīnās plūdu brīdināšanas sistēmas paplašināšana un pielāgošana Zemgales reģiona vajadzībām.

2023. gada 7. jūnijā Zemgales plānošanas reģona telpās norisinājās kārtējā projekta sanāksme “Pielāgošanās klimata pārmaiņām Zemgales reģionā: prioritārie virzieni aktivitātēm, agrīnā brīdināšana un zināšanu atbalsts”, kuras mērķis bija turpināt sadarbību ar iesaistītajām pusēm pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna izstrādē un pārrunāt klimata pārmaiņu ietekmes un prioritāros virzienus Zemgales reģionā.

Sanāksmes materiāli:

  1. Pārskats par IMPETUS projektā īstenotajām aktivitātēm
  2. Pārskats par prioritārajiem virzieniem klimata pārmaiņu pielāgošanās kontekstā Zemgales reģionā
  3. Agrīnās brīdināšanas sistēmas paplašināšana regionālajā līmenī: sistēmas ietvars un darbības principi
  4. Agrīnās brīdināšanas sistēmas paplašināšana regionālajā līmenī: datu sagatavošana un izmantošana
  5. Platformas koncepcija zināšanu atbalstam par klimata pārmaiņu noturības paaugstināšanas iespējām.

Pateicamies dalībniekiem par aktīvo līdzdalību, diskusijām un uz tikšanos nākamajos pasākumos!

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotāciju līgumu Nr. 101037084.