Ūdens resursi

Aktuālais projektā par Latvijas ezeriem

Projektā „Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem” ar gandarījumu atskatāmies uz intensīvu darba posmu kopš janvāra, kad izsludinājām skolu konkursu, izvēlētām skolām tika izsūtīti ezeru Pētījuma komplekti, noorganizējām izglītojoši interaktīvus pasākumus skolās, īstenojām projekta publicitātes aktivitātes un sākam plānot jau nākamās aktivitātes

💦Šis laika posms dažos ciparos un skaitļos: saņemti 89 skolu pieteikumi konkursā; Pētījumā piedalās 23 skolas, pētot 27 dažādus ezerus un dīķus visā Latvijā; noorganizēti 5 braucieni, apmeklējot 6 skolas ar klātienes interaktīvi izglītojošie pasākumiem; vairāk nekā 100 skolēni piedalījās šajos pasākumos; saņemti atpakaļ gandrīz visi Pētījumu komplekti (tikai 2 trūkst uz šo brīdi); sociālo tīklu ieraksti par projekta aktivitātēm skatīti vairāk nekā 7700 reižu, bet skolēnu uzdotos jautājumus nevaram saskaitīt, tāpat kā izpētīto ūdensblusu un airkājvēžu skaitu

💦Jau pavisam drīz Latvijas Hidroekoloģijas institūts pētnieces uzsāks saņemto ūdens paraugu izpēti, pamazām sākam plānot mūsu dalību Zinātnieku naktī Latvijas Hidroekoloģijas institūta teritorijā, septembra beigās. Pasākumā ne tikai prezentēsim Latvijas ezeru Pētījuma rezultātus, bet mums ir padomā dažādas interesantas aktivitātes par ūdens kvalitātes jautājumiem gan lielākiem, gan mazākiem skolēniem, tāpēc – sekojiet līdzi informācijai!

👏Paldies projekta komandai – Latvijas Hidroekoloģijas institūts pētniecēm Intai un Astrai, rakstniecei Agnese Vanaga, paldies DPD Latvija par sadarbību komplektu sūtīšanā, paldies visu skolu skolotājiem un skolēniem par dalību, sadarbību, atsūtītajām bildēm un video!
_____________________________________________________________
Aktivitātes ir daļa no Latvijas vides aizsardzības fonds finansētā projekta „Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem” (projekta NR 1-08/85/2022), ko  finansē Latvijas vides aizsardzības fonds. Projekta galvenais uzdevums ir ar sabiedriskās zinātnes palīdzību, iesaistot Latvijas skolēnus, veikt Latvijas ezeru un citu stāvošu ūdenstilpju izpēti, lai izvērtētu to aizaugšanu un ekoloģisko stāvokli. Projektu īsteno biedrība “Baltijas Vides Forums” sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu un rakstnieci Agnesi Vanagu.

 

Plašāka informācija par projektu: https://www.bef.lv/projekti/cela-uz-atbildigu-vides-ricibu-padzilinot-izpratni-par-musu-ezeriem/