Ūdens resursi

Mākslīgie mitrāji – efektīva metode notekūdeņu attīrīšanai

2023. gada 1. jūnījā Tīnūžos notika seminārs par mākslīgo mitrāju ierīkošanu ūdeņu piesārņojuma mazināšanai. 

Seminārā tika runāts par to, kā mākslīgos mitrājus integrēt sadzīves notekūdeņu attīrīšanā un par tehnoloģiskām iespējām notekūdeņos esošā fosfora attīrīšanai mazajās un decentralizētajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Pasākumā par mākslīgo mitrāju ierīkošanu sadzīves notekūdeņu attīrīšanai uzstājās LŪKA ūdens nozares eksperte Linda Grinberga, par notekūdeņos esošā fosfora attīrīšanu mazajās un decentralizētajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās uzstājās LŪKA notekūdeņu dūņu eksperts Jānis Zviedris, bet par fosfora adsorbciju no notekūdeņiem, izmantojot dabīgo CaFe oksīda materiālu, uzstājās RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošā pētniece Kamila Gruškevica. Noslēgumā ikvienam bija iespēja piedalīties ekskursijā uz Tīnūžu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Plašāka informācija un prezentācijas: https://goodwater.lv/maksligie-mitraji-ka-nozimigs-notekudenu-attirisanas-faktors/

Pasākums rīkots LIFE integrētajā projektā “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv