Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

AskREACH datubāzes produktu testēšanas rezultāti ir iepriecinoši

Ikdienā lietojamie produkti var saturēt kaitīgas vielas, kurām bieži vien ir nopietna ietekme uz cilvēka veselību un vidi. Plastmasas plastifikatori, krāsvielas tekstilmateriālos vai liesmu slāpētāji mēbelēs un elektroierīcēs ir tikai daži piemēri.

Patērētājiem ir tiesības saņemt informāciju no tirgotāja vai ražotāja par to, vai produkts satur īpaši bīstamās ķīmiskās vielas (SVHC). Tirgotājiem un ražotājiem ir juridisks pienākums pēc pieprasījuma informēt patērētāju, ja produkts satur SVHC koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no tā svara. Patērētāju “tiesības zināt” ir noteiktas Eiropas “REACH” regulā par ķīmiskajām vielām. REACH ir izveidots SVHC kandidātu saraksts, kurā regulāri tiek iekļautas jaunas vielas. Pašlaik sarakstā ir 223 vielas.

Lai gan kopumā sabiedrības informētība par īpaši bīstamajām ķīmiskajām vielām produktos pieaug, daudzi patērētāji joprojām nav informēti par šo vielu iespējamo risku, nemaz nerunājot par viņu tiesībām uz informāciju. Būtisks posms šajā sistēmā ir arī uzņēmumiem –  lai tie varētu pienācīgi pildīt savus informācijas sniegšanas pienākumus. Bieži vien liels izaicinājums uzņēmumiem ir sarežģītās un nepārredzamās piegādes ķēdes.

Lai veicinātu saziņu starp uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī visā piegādes ķēdē, 20 organizācijas no 13 valstīm projektā “LIFE AskREACH” izstrādājušas mobilo lietotni Scan4Chem, kura ļauj patērētājiem skenēt produkta svītrkodu (vai ievadīt to vai produkta nosaukumu manuāli) un pieprasīt informāciju par to, vai produkts satur SVHC. Ja uzņēmumi būs reģistrējuši savus produktus datubāzē, tiem nebūs jāatbild uz individuāliem patērētāju pieprasījumiem, bet informācija tiks sniegta tieši patērētājam, tādējādi ietaupot laiku un pūles abām pusēm. Visu informāciju par ražojumiem datubāzē sniedz vai nu ražotāji, vai mazumtirgotāji, kuri ir atbildīgi par informācijas pareizību. Produktu informācijas pārbaudi izlases veidā veic AskREACH projekta pārstāvji.

Pagājušā gada nogalē AskREACH datubāzē tika atlasīti 49 produkti, kuri tika analizēti neatkarīgā akreditētā laboratorijā Vācijā. Piegādātāji visus 49 produktus bija iekļāvuši kategorijā kā SVHC nesaturošus izstrādājumus. Laboratorijas pārbaudēs konstatēts, ka neviens no 49 izstrādājumiem nesatur nevienu no laboratorijas analizētajām īpaši bīstamajām ķīmiskajām vielām koncentrācijā virs 0,1 %, kas nozīmē, ka AskREACH datubāzē iesniegtā informācija patiešām ir patiesa.

Tomēr saskaņā ar laboratorijas datiem viens izstrādājums pārsniedza robežvērtību saskaņā ar RoHS direktīvas noteikumiem. RoHS direktīva ierobežo dažu bīstamu vielu izmantošanu elektriskos un elektroniskos izstrādājumos, lai samazinātu to koncentrāciju atkritumos. Šis rezultāts ilustrē ķīmisko vielu iedarbības regulēšanas sarežģītību, kas papildus REACH var ietvert papildu tiesību aktus. Tomēr, savu “tiesību zināt” izmantošana, jau ir liels solis ceļā uz drošākiem izstrādājumiem.

Datubāzes produktu testēšanas rezultāti liecina par ļoti iepriecinošu progresu, salīdzinot ar 2020. gadā veikto sporta preču testēšanas rezultātiem, kad tika testēti 82 produkti, kas iegādāti izlases veidā veikalos visā ES. Īpaši bīstamās ķīmiskās vielas tika konstatētas 24 % no testētajiem sporta izstrādājumiem, un 0,1 % robežvērtība tika pārsniegta aptuveni 11 % no visiem gadījumiem.

Scan4Chem lietotne ir lielisks iepirkšanās palīgs, kas palīdz pieņemt lēmumus par pirkumiem un veicina virzību uz veselīgāku un videi draudzīgu dzīvesveidu. Ja, noskenējot svītru kodu, datubāzē nav ieraksta par konkrētu produktu, aicinām nosūtīt automātiski ģenerētu pieprasījumu mazumtirgotājam vai tieši ražotājam.
SVHC pieprasījumu nosūtīšana ir ļoti noderīga, lai turpinātu palielināt izpratni par īpaši bīstamajām ķīmiskajām un veicinātu patērētāju interesi par produktiem, kas nesatur SVHC. Vienlaikus tas stimulēs uzņēmumus augšupielādēt informāciju par saviem izstrādājumiem datubāzē un padarīt to vieglāk pieejamu klientiem.

Lietotne Eiropā ir lejupielādēta jau vairāk nekā 90 000 reižu, un tajā atrodama informācija par vairāk nekā 8,5 miljoniem produktu.

           LIFE ASK REACH - Logo

Aktivitāte veikta LIFE programmas projektā “Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus” (AskREACH).