Ūdens resursi

Aicinām piedalīties konferencē par aktualitātēm piekrastes plānošanā un attīstībā

Konference “Aktualitātes piekrastes plānošanai un attīstībai: projektu aktivitātes, rezultāti un rīki”  norisināsies 2022. gada 25. februārī, 11:00-16:30, tiešsaistē.

Konferences mērķis ir pārrunāt vairāku ar jūru un piekrasti saistītu sadarbības projektu rezultātus, kā arī citus aktuālus jautājumus, kas būtu interesanti un saistoši piekrastes pašvaldībām un ar jūru, un piekrasti saistīto jomu pārstāvjiem. Konferences fokusā būs piekrastes apdzīvoto vietu attīstība un labbūtība, piekrastes vide, tūrisms un rekreācija, potenciālā atkrastes vēju elektrostaciju un ar to saistītās infrastruktūras attīstība, t.sk. ar šiem tematiem saistīto ietekmju novērtējumi un to  analīzes rīki.

Konferencē piedalīsimies ar 2 prezentācijām:

  • Vadlīnijas integrētai piekrastes attīstības tematiskai plānošanai: Land-Sea-Act projekta Dienvidkurzemes pētījuma ieteikumi – Kristīna Veidemane un Anda Ruskule
  • MAREA projekta pētījums par atpūtu Latvijas piekrastē: iedzīvotāju iecienītākās aktivitātes un atpūtas vietas izvēli ietekmējošie faktori – Agnese Reķe.

Plašāka informācija un pieteikšanās: https://www.varam.gov.lv/lv/notikums/aktualitates-piekrastes-planosanai-un-attistibai-projektu-aktivitates-rezultati-un-riki?date=0