Dabas aizsardzība

Atrod retu un īpaši aizsargājamu ūdensaugu sugu

Augustā Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pētnieki LIFE GoodWater IP ekspedīcijā Saukas ezerā atraduši retu un īpaši aizsargājamu ūdensaugu sugu – jūras najādu (Najas marina). Latvijā tā vairāk raksturīga piejūras ezeriem un lagūnām un līdz šim reti atrasta iekšzemes ezeros. Sugu apdraud eitrofikācija – ūdeņu piesātināšanās ar augu barības vielām.

Raksta turpinājums LIFE Goodwater IP projekta mājaslapā: https://goodwater.lv/atrod-retu-un-ipasi-aizsargajamu-udensaugu-sugu/

Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu:  mājaslapā https://goodwater.lv/ un sociālajā tīklā Facebook: https://www.facebook.com/LIFEGoodwaterIP/