Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Atskats uz zaļās pārvaldības konferenci Tallinā

2023. gada 16. novembrī notika starptautiskā zaļās pārvaldības konference “Pārmaiņu virzītājspēks: ilgtspējības veicināšana ar zaļo pārvaldību”, kas rīkota kā viens no  Tallinas Zaļo tehnoloģiju nedēļas pasākumiem.

Kā 2023. gada Eiropas Zaļā galvaspilsēta Tallina ir izvirzījusi zaļo pārvaldību par prioritāti, uzsverot iekļaujošu, ilgtspējīgu un klimatnoturīgu pilsētas pārvaldību.

Zaļās pārvaldības konferences mērķis bija apvienot pašvaldības, uzņēmumus un visus, kas interesējas par zaļo pārvaldību Baltijas jūras reģionā, sniedzot vērtīgu iespēju veidot kontaktus, lai veicinātu sadarbību un savstarpēju mācīšanos. Turklāt konference kalpoja kā platforma pieredzes un labākās prakses apmaiņai.

Konferences galvenā tēma bija videi draudzīgi publiskie iepirkumi, atzīstot to izšķirošo lomu videi draudzīgas pārvaldības īstenošanā un ilgtspējīga patēriņa un ražošanas veicināšanā. Pašvaldībām ir ievērojams potenciāls sasniegt ilgtspējības mērķus, izmantojot savus iepirkumu procesus, jo īpaši nodrošinot, ka tie ir ne tikai klimatneitrāli, bet arī aprites ekonomikai atbilstoši.

Visas dienas garumā dažādu organizāciju un pašvaldību pārstāvji dalījās ar pieredzi un ieteikumiem, kā īstenot zaļo iepirkumu pašvaldībās, cik viegli ir uzcelt pašvaldības bērnudārzu saskaņā ar ekomarķējuma principiem, un to, kā pašvaldībās komunicēt par ķīmisko vielu un vienreizlietojamās plastmasas  izmantošanas  samazināšanu.

Atsevišķa sesija tika veltīta tam, lai izskaidrotu, kā aprēķināt CO2 emisiju samazinājumu, īstenojot zaļo iepirkumu. Tallinas pašvaldība dalījās ar iedvesmojošu pieredzi par to, kā organizēt liela izmēra pasākumus, piemērojot depozīta sistēmu ēdināšanā, tādējādi izvairoties no liela daudzuma vienreizlietojamo atkritumu kalniem. Vasterosas pašvaldība Zviedrijā stāstīja par ambiciozo plastmasas samazināšanas rīcības plānu, kur ar dažādu pasākumu palīdzību tiek domāts, kā plastmasas izmantošanu ierobežot ikdienas aktivitātēs. Kā uzsvēra runātāja “mēs apēdam aptuveni 5g plastmasas nedēļā, salīdzinājumam tāds apjoms ir kā  viena kredītkartei; 260 g plastmasas gadā/ 2,6 kg – desmitgadē”, kas ir satraucoši fakti un norāda, ka nepieciešams rīkoties, lai plastmasas patēriņu samazinātu pēc iespējas vairāk.

Konferences noslēguma sesija tika veltīta sertifikācijas un marķēšanas salīdzinājumam un apsvērumiem tos izmantot kā iepirkuma lēmumu instrumentus. Baltijas Vides Foruma pārstāve Ingrīda Brēmere stāstīja, ko tieši apliecina dažādi esošās ēkas sertifikāti un to vai tie var būt instruments, lai novērtētu ēkas integrētos ķīmisko vielu, klimata un aprites aspektus.

Konferences ierakstu (angļu valodā) var noskatīties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=_WJVATAzc3w

____________________________________________________________________________________________________________

Konferenci organizēja Tallinas pilsēta, Stokholmas Vides institūta Tallinas centrs un Baltijas Vides forums, un tā bija daļa no Tallinas Zaļo tehnoloģiju nedēļas, ko finansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma