Dabas aizsardzība

Dabā ir mūsu risinājumi!

Ik gadu 22. maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena. Tā saistīta ar 1992. gadā pieņemto Riodežaneiro konvenciju “Par bioloģisko daudzveidību”, ar kuru dalībvalstis apņēmušās aizsargāt un ilgtspējīgi izmantot bioloģisko daudzveidību un dalīties ar pieredzi un tehnoloģijām tās aizsardzībā un izmantošanā. Latvija Riodežaneiro konvenciju ratificēja 1995. gadā.

Bioloģiskās daudzveidības dienas tēma katru gadu mainās, šogad tā akcentē un aicina pasaules sabiedrību pārskatīt attiecības ar dabisko vidi. Viens ir skaidrs: neskatoties uz mūsu tehnoloģisko progresu, mūsu veselība, ūdens, pārtikas pieejamība, zāles, drēbes, degviela – viss ir atkarīgi no veselīgām un dinamiskām ekosistēmām un mūsu attiecībām ar tām. Jo dabā jau ir visi mums nepieciešamie risinājumi!

Plašāka informācija (angļu valodā) par bioloģiskās daudzveidības dienu pieejama oficiālajā konvencijas mājaslapā.