Ūdens resursi

Dalība LU 82. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

2024. gada 15. martā Latvijas Universitātes 82. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvarā notika Bioloģijas apakšsekcija «Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība».

Latvijas ūdeņu vides pētījumu un aizsardzības apakšsekcija aptver plašu tēmu loku: sākot no iekšējo ūdeņu, jūras un piekrastes, kā arī hidroloģiskiem, hidroķīmiskiem, eksperimentāliem un metodoloģiskiem pētījumiem. Atsevišķa sadaļa veltīta  pētījumiem, kas veikti LIFE GoodWater IP projektā, piemēram,   kāda ir zemes lietojuma veidu ietekme uz ūdeņu kvalitāti LIFE GoodWater IP projekta demonstrācijas ūdensobjektos? Vērtēta upju hidromorfoloģisko parametru ietekme uz bioloģiskās kvalitātes elementiem, kā arī prezentēts Saukas ezera ekosistēmas barības tīkla modelis.

Tāpat tika prezentēti tādi pētījumi kā  tūrisma ietekme uz mikroplastmasas piesārņojuma daudzumu Latvijas, Lietuvas un Polijas ezeros un  vai KLP veicina ūdens kvalitāti virszemes ūdensobjektos?

Sesijas dienaskārtība pieejama ŠEIT.

Konferences referātu tēžu krājums pieejams ŠEIT.

 

 Projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv