Ilgtspējīga mobilitāte

Diskutējam par mobilitātes infrastruktūras attīstību

Mobilitātes  infrastruktūras attīstībai veltīta sanāksme pašvaldībām tika rīkota 2021. gada 27.septembrī SUMBA+ projektā

Sanāksmes mērķis bija informēt Rīgas metropoles areāla pašvaldības par mobilitātes punktu iespējamības izpētes (GoA 2.3) un reģionāla mēroga veloceļu tīkla kartēšanas (GoA 2.2) starprezultātiem. Pašvaldības tika aicinātas dalīties ar savām plānotajām aktivitātēm mobilitātes infrastruktūras attīstībā. mobilitātes infrastruktūras attīstības plāniem.

SIA “IELA inženieri” eksperts Viesturs Laurs  informēja par 6  mobilitātes punktu iespējamības izpētes (GoA 2.3) starprezultātiem Rīgas metropoles areālā un detalizēti iepazīstināja ar pakalpojumiem, kādi tajos būtu pieejami.

Sanāksmes noslēgumā laiks tika atvēlēts diskusijām ar pašvaldību pārstāvjiem par pašvaldību attīstības plānos transporta sadaļās iekļautajām rīcībām mobilitātes infrastruktūras attīstībai.

Sanāksmes prezentācijas:

  1. SUMBA+ projekts un mobilitātes punktu iespējamības izpēte (GoA 2.3)
  2. Rīgas metropoles areāla ikdienas mobilitātes attīstības plāni
  3. Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras tīkla attīstības un mobilitātes punktu integrācijas Rīgas metropoles areālā starprezultāti (GoA 2.2)
  4. Mobilitātes punktu iespējamības izpētes starprezultāti (GoA 2.3).

Aktivitāte veikta INTERREG projekta “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētvidē un ikdienas mobilitātes praktiskie aspekti” (SUMBA+) (Līgums Nr. X024) ietvaros.