Icon NODERĪGI

Par informatīvo kampaņu “Nesēdi uz šmuces ar laika degli”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzsāk kampaņu ar mērķi aicināt iedzīvotājus aktīvāk pieslēgties centralizētajai notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmai. Lai izglītotu par potenciālajiem riskiem, kas rodas nepareizas notekūdeņu apsaimniekošanas rezultātā, 27.10.2021. ministrija aicina piedalīties bezmaksas vebinārā “Nesēdi uz šmuces ar laika degli”. Diskusijā piedalīsies VARAM Vides aizsardzības departamenta, Ūdens resursu nodaļas vadītāja Iveta Teibe, LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus, sertificēta ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu projektētāja Rita Sondore, kā arī Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis. Plašāka informācija: https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/varam-uzsak-kampanu-nesedi-uz-smuces-ar-laika-degli 

Arī LIFE GoodWater IP  projekta viens no fokusiem   ir vērsts uz jautājumiem, kas saistīti ar virszemes ūdens punktveida piesārņojumu – tā avotiem un ietekmi uz virszemes ūdeņiem Latvijā. Notekūdeņi ir viens no nozīmīgākajiem ūdeņu punktveida piesārņojuma avotiem, tāpēc to savākšanai un attīrīšanai ir milzīga ietekme uz vidi, cilvēku veselību un ekonomiku gan vietējā, gan pasaules līmenī: https://goodwater.lv/aktivitates/punktveida-piesarnojums/

 

Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu:  mājaslapā https://goodwater.lv/ un sociālajā tīklā Facebook: https://www.facebook.com/LIFEGoodwaterIP/