Icon PASĀKUMS

Aicinājums uz semināru par sauszemes un jūras mijiedarbību telpiskajā plānošanā

Pārpublicēts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments kopā ar Tallinas Universitāti 20. un 21. oktobrī rīko tiešsaistes apmācības par sauszemes un jūras mijiedarbību telpiskajā plānošanā, projektā “Land-Sea-Act” jeb “Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē” . Apmācībām aicināti pieteikties teritorijas plānotāji, plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību pārstāvji, kurus interesē tēmas par Zilo izaugsmi, piekrastes un jūras vidi un tūrismu, atkrastes vēja parkiem jūrā un piekrastes kultūras mantojumu.

Plašāka informācija un pieteikšanās apmācībām: https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums