Icon PASĀKUMS

ENGRAVE noslēguma konference – pārcelta

Konference “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” – PĀRCELTA! Informēsim par konferences datumiem, līdzko tie būs zināmi!

Konferences mērķis – informēt par projekta sasniegumiem ainavas un zaļās infrastruktūras plānošanā, kā arī pasākumu īstenošanā, lai uzlabotu zaļo infrastruktūru Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā. Tāpat ir plānots sniegt pārskatu par projekta laikā gūtajām atziņām, secinājumiem un diskutēt par turpmāko tematisko sadarbības perspektīvu, kā arī apmeklēt vairākas projekta īstenošanas vietas Biržos. Lūdzu skatīt konferences programmu, kurā vairāk informācijas par prezentācijām un plānotajiem āra apskates objektiem.

Konference un izdales materiāli – bez maksas, semināra darba valoda – angļu, ēdienreizes tiek segtas no projekta budžeta, savukārt naktsmājas semināra dalībniekiem jāorganizē un jāapmaksā pašiem.

Seminārs tiek rīkots projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE, LLI-291) ietvaros, ko līdzfinansē   Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Semināru kopīgi organizē projekta ENGRAVE partneri – Zemgales plānošanas reģions, Biržu rajona pašvaldība, Biržu Reģionālā parka direkcija un Baltijas Vides Forums

Menu