Icon PASĀKUMS

ENGRAVE noslēguma konferences materiāli

Projekts “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”/ ENGRAVE noslēgsies jau pavisam drīz – 30. aprīlī. Diemžēl šajā reizē neizdevās tikties klātienes noslēguma konferencē, kas bija iecerēta Biržos, Lietuvā, š.g. 7.-8. aprīlī.

Tomēr – lai  informētu par projekta sasniegumiem ainavas un zaļās infrastruktūras plānošanā, kā arī pasākumu īstenošanā ar mērķi uzlabot zaļo infrastruktūru Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā un sniegtu pārskatu par projekta laikā gūtajām atziņām un secinājumiem, lūdzām lektoriem konferencē paredzētās prezentācijas ierakstīt audio prezentācijas formātā. Visas konferencē plānotās prezentācijas ir iespējams noklausīties un noskatīties Zemgales Plānošanas reģiona Youtube kanālā (https://www.youtube.com/playlist?list=PLJUcFI4XQ3kmQyEBmj1VtztwJ_ay8rRsG).

Konferences dienaskārtība pieejama šeit– arī tajā prezentācijas ir salinkotas ar attiecīgo video failu.

Paldies visiem, kas piedalījušies ENGRAVE projekta pasākumos, dalījušies ar savām zināšanām un pieredzi, atbalstījuši mūs un izteikuši viedokli! Uz tikšanos citos projektos un pasākumos!

 

Konferences materiāli sagatvoti projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE, LLI-291) ietvaros, ko līdzfinansē   Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Konfrences materiālus kopīgi gatavoja visi projekta ENGRAVE partneri, kā arī pieaicinātie eksperti  

  ENGRAVE