Dabas aizsardzība

Jauna brošūra “Zemieņu upju zaļā infrastruktūra dabai un cilvēka labklājībai”

ENGRAVE projekta mērķis ir uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmu un ainavu pieeju plānošanā un zemieņu upju apsaimniekošanā vietējā un reģionālā mērogā. Tas ir īstenots, aktīvi sadarbojoties Latvijas un Lietuvas plānošanas iestādēm, pētniekiem un vietējām ieinteresētajām pusēm. ENGRAVE projekta rezultāti iekļauj četrus plānošanas piemērus, kā arī praktiskus pasākumus zaļās infrastruktūras uzlabošanai. Brošūrā “Zemieņu upju zaļā infrastruktūra dabai un cilvēka labklājībai” iepazīstināsim ar zaļās infrastruktūras pieeju un tās izmantošanas iespējām zemieņu upju ainavā, kā arī ar projektā laikā iegūto pieredzi.