Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās

Cyclurban

Projekta mērķis ir izveidot efektīvu transporta modelēšanas sistēmu, kas ilgtspējīgā veidā uzlabos pārvietošanos priekšpilsētu un pilsētas robežās, katrā no partnervalstu pilsētām izstrādājot atbilstošu transporta modelēšanas sistēmu.

Projekta rezultātā tiks izveidoti vienoti instrumenti mobilitātes problēmu risināšanai: ar salīdzināšanas metodēm, SVID analīzi un citiem rīkiem katrā izmēģinājuma teritorijā tiks radīts konkrētā reģiona mobilitātes risinājumu plāns.

Galvenā projekta mērķauditorija ir plānošanas speciālisti un pašvaldības. Paredzēts pilnveidot iesaistīto pušu zināšanas par ilgtspējīga transporta risinājumiem.

Galvenie fakti

Projekta partneri

Vācijas Kosmosa aviācijas centrs; Baltijas Vides Forums – Igaunija; Tallinas pilsēta (Igaunija); Harju aprinķa pašvaldība (Igaunija); Tartu pilsēta (Igaunija); Rīgas Dome (Latvija); Baltijas Vides Forums – Latvija; Vekšē pilsēta (Zviedrija); Šauļu pilsēta (Lietuva); Olštinas pašvaldība (Polija); Fonds Zemei un cilvēkiem (Polija)

Kontaktpersona

  • Līga Pakalna
Interreg Baltic Sea Region - Logo

CITI PROJEKTI

SUMBA+

Ilgtspējīga mobilitāte pilsētvidē un ikdienas mobilitātes praktiskie aspekti SUMBA + projekts ir SUMBA projekta turpinājums. Projekta…
Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās Projekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par ilgspējīgu mobilitāti: 04/2021 – 12/2021: Ilgtspējīga mobilitāte…

mobile2020

Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidēja izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz 2020.gadam Projekta mērķis: Lai…