Ilgtspējīga mobilitāte pilsētvidē un ikdienas mobilitātes praktiskie aspekti

SUMBA + projekts ir SUMBA projekta turpinājums.

Projekta mērķis ir turpināt SUMBA projektā iesāktās aktivitātes  – pilnveidot ilgtspējīgu mobilitāti, fokusējoties uz SUMBA rezultātu praktiskajiem aspektiem. SUMBA+ ietvaros tiks veikta mobilitātes punktu īstenošanas iespējamības izpēte (feasibility study) 1-3 mobilitātes punktiem Rīgas metropoles areāla teritorijā.

Aktivitātes Latvijā ietvers:

  • reģionālo velo ceļu situācijas apzināšanu un rekomendāciju izstrādi Rīgas metropoles areāla teritorijai
  • transporta radīto CO2 emisiju novērtēšanas metodiku.

Galvenie fakti

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums – Igaunija; Tallinas pilsēta (Igaunija); Harju aprinķa pašvaldība (Igaunija);  Tartu pilsēta (Igaunija); Baltijas Vides Forums – Latvija; Rīgas plānošanas reģions; Baltijas Vides Forums – Vācija; Vācijas Kosmosa aviācijas centrs; Hamburgas pilsētas Altonas aprinķis (Vācija)

Kontaktpersona

  • Līga Pakalna
Interreg Baltic Sea Region - Logo

CITI PROJEKTI

SUMBA

Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās Projekta mērķis ir izveidot efektīvu transporta modelēšanas sistēmu,…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par ilgspējīgu mobilitāti: 04/2021 – 12/2021: Ilgtspējīga mobilitāte…
Menu