Ūdens resursi

Informatīvā kampaņa par pieslēgšanos centralizētajai notekūdeņu savākšanas sistēmai

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību sadzīves notekūdeņu radītajam piesārņojumam, un mudinātu privātmāju saimniekus izmantot iespēju pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai pašvaldībās, kur ir šī iespēja, 2023. gada 24. oktobrī LIFE GoodWater IP projekta partneri uzsāka informatīvas aktivitātes, kas turpināsies līdz 2024. gada februārim. Sociālajos medijos būs skaidrojoši ieraksti par decentralizēto kanalizācijas sistēmu iespējamo kaitējumu dabai, tiks izdots un izplatīts buklets mājsaimniecībām, kurām ir iespēja pieslēgties centralizētajām notekūdeņu savākšanas sistēmām, bet kas to nav izdarījušas, kā arī plānoti semināri un ūdens kvalitātes mērījumi vairākās pašvaldībās.

Kampaņas aktivitātēm var sekot līdzi projekta FB kontā: https://www.facebook.com/LIFEGoodWaterIP/ 

Papildus informācija par kampaņu lasāma LIFE GoodWater IP projekta mājaslapā: https://goodwater.lv/mudinas-majsaimniecibas-pieslegties-centralizetajai-notekudenu-savaksanas-sistemai/

 Projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv