Dabas aizsardzība

Aicinām uz LIFE LATESTadapt projekta informatīvo semināru Cēsīs

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties informatīvajā seminārā par LIFE LATESTadapt projekta ieviešanu. Seminārs notiks 15.novembrī plkst.15.00 H.E. Vanadziņa restorānā (Rīgas ielā 15, Cēsīs).

Projekta norises laikā veikta Cēsu pilsētas zaļo teritoriju novērtēšana, kā rezultātā izstrādāts plāns Cēsu pilsētas zaļo teritoriju saglabāšanai. Viena no projekta aktivitātēm tiks īstenota Vintegravā, nodrošinot ilgtspējīgus risinājumus lietusūdens pārvaldībai un mazinot to straujo noteci.

Vasarā norisinājās aptauja par iedzīvotājiem svarīgām zaļajām teritorijām Cēsīs, par tās rezultātiem pastāstīs mūsu kolēģe Agnese Reķe.

Plašāka informācija par semināru un pieteikšanās: https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/vide/piedalies-life-latestadapt-projekta-informativaja-seminara/

 

 

           

Plašāka informācija par projektu LIFE LATESTadapt: https://lifelatestadapt.viimsivald.ee/lv/sakuma-lapa/