Ūdens resursi

Informatīvi materiāli par ekosistēmu pakalpojumiem Baltijas jūrā un jūras telpisko plānošanu

Noslēdzoties MAREA projektam, vienkopus esam apkopojuši projektā sagatavotos informatīvos materiālus latviešu valodā:

🌊 rakstu “Baltijas jūras ieguldījums cilvēku labbūtībā – ekosistēmu pakalpojumi jūrā”,
🌊 socioloģiskā pētījuma rezultātu apkopojumu par atpūtu pie jūras,
🌊 politikas rezumējumus par ekosistēmu pakalpojumiem jūras telpiskajā plānošanā un lēmumu atbalsta ģeoportālu,
🌊 video animāciju par Baltijas jūras ekosistēmu pakalpojumiem sabiedrībai,
🌊 infografiku par ekosistēmu pakalpojumu pieeju MAREA projektā.

👆 Aicinām iepazīties ar materiāliem mūsu mājaslapas sadaļā: https://www.bef.lv/projekti/marea-lv/

 

MAREA projekta mērķis ir izstrādāt un testēt jaunus ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas, vides resursu uzskaites un ilgtspējības novērtējuma konceptus. Šie dažādie elementi apvienoti vienotā ģeoportālā, kas kalpo kā atbalsts lēmumu pieņēmējiem, piedāvājot ilgtspējīgus plānošanas risinājumus divās pārrobežu pilotteritorijās Baltijas jūrā: Somu līcī un Rīgas līcī.