Ūdens resursi

Ģeoportāls ilgtspējīgai jūras teritoriālajai plānošanai – politikas rezumējums

Projektā MAREA izstrādāts jauns politikas rezumējums (policy brief) par PlanWise4Blue ģeoportālu ilgtspējīgai jūras plānošanai. Politikas rezumējums ir pieejams latviešu un angļu valodā.

PlanWise4Blue (PW4B) ģeoportāls ir lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks, kura mērķis ir veicināt Baltijas jūras reģiona dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un sniegt ieteikumus zilās ekonomikas attīstības iespējām, balstoties uz informāciju par jūras resursiem.

Ģeoportālā ir pieejami dažādi dati un rīki, to skaitā uz jaunāko vides datu bāzes modelēti datu slāņi par ekosistēmu pakalpojumiem jūrā, Ilgtspējas kompass, kas palīdzēs uzņēmējiem un attīstītājiem novērtēt dažādu aktivitāšu jūrā ilgtspējību u.c. Ģeoportāls regulāri tiek atjaunots un papildināts, tas pieejams: www.sea.ee/marea

Politikas rezumējums lasāms šeit.

MAREA projekta mērķis ir izstrādāt un testēt jaunus ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas, vides resursu uzskaites un ilgtspējības novērtējuma konceptus. Šie dažādie elementi apvienoti vienotā ģeoportālā, kas kalpo kā atbalsts lēmumu pieņēmējiem, piedāvājot ilgtspējīgus plānošanas risinājumus divās pārrobežu pilotteritorijās Baltijas jūrā: Somu līcī un Rīgas līcī. Vairāk par projektu: https://www.bef.lv/projekti/marea-lv/