Ūdens resursi

Izsludināta LIFE GoodWater IP projekta Mazo grantu 4. kārta

Līdz 3. augustam iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas pieteikt savu ideju projektam par ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanu un to piesārņojuma mazināšanu, izsludinot grantu konkursa ceturto kārtu. To sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” un citiem projekta LIFE GoodWater IP partneriem rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Projekta ideju pieteikumus LLKC var iesniegt no 26. jūnija līdz 3. augustam. Piedalīties grantu konkursā var pretendenti no visas Latvijas, projekta īstenošanā veidojot sadarbību starp vismaz 3 neatkarīgām pusēm – sadarbības partneriem.

Plašāka informācija: https://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba-projekti/klat-konkursa-mazo-grantu-shema-udensobjektu-kvalitates-uzlabosanai

 

Pasākums rīkots LIFE integrētajā projektā “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv