Klimata pārmaiņas un enerģija

Atskats uz trešo NEXOGENESIS projekta ekspertu sanāksmi

15.jūnijā Viļņā organizējām jau trešo NEXOGENESIS projekta ekspertu sanāksmi par tēmu  “Ūdens – enerģijas – pārtikas – ekosistēmu jomu pārvaldība, politikas un ieinteresēto pušu iesaiste Lielupes upju baseinā”.

Šoreiz atskatījāmies uz paveikto Lielupes upju baseina esošās situācijas izpētē un novērtēšanā. Iepazīstinājām ar svarīgākajiem secinājumiem ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmu jomu pārvaldībā un politikas saskaņotībā gan Latvijā, gan Lietuvā.

Sanāksmes otrajā daļā prezentējām galvenos politikas dokumentu blokus un ieinteresēto pušu iesaistīšanās apsvērumus. Tāpat ieinteresēto pušu pārstāvji bija aicināti iepazīstināt auditoriju ar projektiem un iniciatīvām, kuras saistītas ar ūdens – enerģijas – pārtikas – ekosistēmu mijiedarbību  Lielupes upes baseinā.

Sanāksmes dienas kārtība un prezentācijas (angļu valodā) ŠEIT.

Projekta mērķis ir palīdzēt sasniegt Eiropas Savienības mērķus, kas saistīti ar Ūdens struktūrdirektīvu, videi draudzīgāku kopējo lauksaimniecības politiku, Eiropas Zaļo kursu un  diplomātijas mērķiem ūdens resursu jomā. Plašāk par projektu : https://www.bef.lv/projekti/nexogenesis/

Aktivitāte veikta HORIZON2020 projektā „Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas jomu tvērumā” (Līguma Nr. 101003881).