Dabas aizsardzība

Zaļais Barometrs: 2020. gada apskats

Raksts pārpublicēts no Latvijas Dabas fonda mājaslapas: www.ldf.lv/lv/article/zalais-barometrs-2020-gada-apskats 

2020. gads bija neparasts un sarežģīts, taču līdzās COVID19 krīzei un tās laikā noritēja arī ievērības cienīgi notikumi dabas, vides un klimata jomā. Projektā “Zaļais Barometrs” ir sagatavots gada politisko notikumu un lēmumu apskats, kurā iezīmēts būtiskākais. Apskatu sagatavoja Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds, biedrība “Zaļā Brīvība”, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija.

Apskatā iekļautas šādas tēmas: dabas daudzveidība, klimata pārmaiņas, resursu patēriņš, norises politikā.