Ūdens resursi

Jauna pieeja, atjaunojot Mergupes posmu pie Nītaures

Lai atjaunotu upes tecējumu un tās hidromorfoloģisko daudzveidību, augustā un septembrī Pasaules Dabas Fonds kopā ar zinātnisko institūtu BIOR organizēja trīs talkas Mergupes posmā pie Nītaures.

Projekta LIFE GoodWater IP pirmajā gadā (2020) zinātniskā institūta BIOR eksperti pilnībā apsekoja Mergupi un konstatēja, ka lielākoties ūdens ekoloģiskā kvalitāte tajā ir laba, tomēr posmā pie Nītaures tā ir zemāka. To izraisījusi mežistrāde, kas radījusi pārāk lielu smilšu daudzumu upes gultnē, un aizsprosti, kas nav ļāvuši šīm smiltīm aizskaloties. Pēc šo problēmu un to cēloņu apzināšanas tika rīkotas talkas, lai atbrīvotu šo upes posmu no koku sanesumiem un aizsprostiem, tādējādi uzlabojot upes tecējumu un aizskalojot smiltis. Pēc divām talkām upes gultnē jau bija manāmi uzlabojumi un radušies jauni straujteču posmi. Plašākainformācija: https://goodwater.lv/ar-jaunu-pieeju-talkas-atjauno-mergupes-posmu-pie-nitaures

 

Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu:  mājaslapā https://goodwater.lv/ un sociālajā tīklā Facebook: https://www.facebook.com/LIFEGoodwaterIP/