Icon PASĀKUMS

Atskats uz semināru “ES fondu ieguldījums Baltijas jūras piekrastes attīstībā”

Pārpublicēts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapas

2021. gada 13. oktobrī notika seminārs, vērtējot, kā veicies ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa – saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”- sasniegšanu.

Kolēģe Agnese Reķe seminārā piedalījās ar prezentāciju par socioloģisko aptauju rezultātiem par apmeklētāju vēlmēm piekrastē, kas izraisīja lielu semināra vērotāju interesi.

Plašāka informācija par semināru pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā: https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/atskats-uz-13oktobra-seminaru-es-fondu-ieguldijums-baltijas-juras-piekrastes-attistiba