Ūdens resursi

Kā ilgtspējīgi sabalansēt dabisko resursu un jūras vides pārvaldību?

Ekosistēmu pieeja ir stratēģija zemes, ūdens un dzīvo resursu integrētai apsaimniekošanai, kas veicina to aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu kā vienlīdz svarīgu. Ekosistēmu pieeja ir stūrakmens vairākām ES direktīvām, bet joprojām nav skaidras vadlīnijas, kā šo pieeju izmantot praktiski, piemēram, jūras telpiskās plānošanas procesos.

MAREA projektā tiks izstrādāti un testēti jauni ekosistēmas pakalpojumu kartēšanas, vides resursu uzskaites un ilgtspējīga novērtējuma koncepti. Šie dažādie elementi tiks apvienoti vienotā ģeo-portālā, kas kalpos kā atbalsts lēmumu pieņēmējiem, piedāvājot ilgtspējīgus plānošanas risinājumus divās pārrobežu pilot-teritorijās: Somijas-Igaunijas pilot-teritorijā Somu līcī un Latvijas-Igaunijas pilot-teritorijā Rīgas līcī.