Icon NODERĪGI

Kā prasmīgāk apsaimniekot bioloģiskos atkritumus savā mājsaimniecībā

Augšdaugavas novada Špoģu mūzikas un mākslas skolā 12.aprīlī noritēja seminārs “Bioloģisko atkritumu praktiskas šķirošanas un efektīvas kompostēšanas pamatprincipi mājsaimniecībās”. Vietējiem iedzīvotājiem seminārā bija iespēja uzzināt teorijā un praktiskajos piemēros par bioatkritumu videi draudzīgas apsaimniekošanas iespējām savā mājsaimniecībā. Zināšanās un pieredzē dalījās vides pārvaldības inženiere, “Komposts LV” vadītāja Zane Kopštāle.

Lektore seminārā pastāstīja, ka vidēji gadā viens cilvēks rada ap 480 kg atkritumu, no kuriem 30-50% ir tieši bioloģiski noārdāmie atkritumi. BIO atkritumi sadalāmi 3 grupās: virtuves atkritumi, pārtika un zaļie atkritumi. Šķirojot šos atkritumus var izmantot lietderīgi, piemēram, nodot atkritumu apsaimniekotājam, lai atkritumi tālāk tiktu izmantoti biogāzes vai atjaunojamās enerģijas iegūšanai, bet privātmāju īpašnieki var izmantot BIO atkritumus komposta veidošanai, lai to pārvērstu dārzkopībā izmantojamā biomasā.

Kā tieši kompostēt, ir katra paša ziņā atkarībā no iespējām. Komposta veidošanai būvniecības veikalos var iegādāties rūpnieciski ražotas komposta tvertnes. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji var iegādāties t.s. “slieku mājas”, ko var izvietot uz balkona vai lodžijas.

Teksta fragments un foto pārpublicēts no: Kā prasmīgāk apsaimniekot BIO atkritumus savā mājsaimniecībā – Augšdaugavas novads (augsdaugavasnovads.lv)