Icon NODERĪGI

Kas ir Interreg programma

INTERREG programma ir būtisks Eiropas Savienības instruments, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm un kopīgi īstenotu aktivitātes sadarbības projektos.

Latvija šajā programmā parasti sadarbojas ar savām kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, kā arī ar citām Baltijas jūras reģiona valstīm. Kopumā visā Eiropā ir 60 dažādas pārrobežu sadarbības programmas starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Līdz ar vides un dabas aizsardzības tēmām INTERREG programma atbalsta arī uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, veicina izaugsmi, inovācijas un digitalizācijas attīstību, kā arī pievēršas sociālajai jomai un iedzīvotāju sadarbībai. Lai veicinātu sadarbību ar kaimiņvalstīm un īstenotu dažādas dabas aizsardzības, klimata, mobilitātes, vides un virszemes ūdens resursu pārvaldības idejas, arī Baltijas Vides Forums jau kopš 2005. gada ievieš INTERREG programmas līdzfinansētus projektus.

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā, pasākumi kopīgai pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala apsaimniekošanai, ķīmisko vielu pārvaldības rīcības plāns, ilgtspējīga mobilitāte pilsētās, sauszemes-jūras resursu sasaiste un ilgtspējīga izmantošana – šie ir tikai daži no mūsu īstenotajiem INTERREG programmas projektiem.

Priecājamies, ka ar šī gada janvāri esam partneri 4 jaunos INTERREG projektos: