Ūdens resursi

Pētījumā par Latvijas ezeriem piedalīsies 23 skolas

Projekta „Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem” izsludinātajā konkursā par iespēju skolēniem iejusties dabas pētnieku lomā un piedalīties Pētījumā par Latvijas ezeru ūdens kvalitāti tika saņemti 89 pieteikumi no skolām visā Latvijā.

Izvērtējot saņemtos pieteikumus, dalībai Pētījumā izvirzītas 23 skolas no dažādiem Latvijas novadiem, kopā tiks pētītas 27 dažādas ūdenstilpes – ezeri, dīķi un karjeri*.

Pavisam drīz uz skolām tiks izsūtīti Pētījuma komplekti, kurā ietilpst: Pētījuma protokols, kas aizpildāms mērījumu veikšanas brīdī (protokolā būs QR kods uz pamācības video), ūdens ķīmisko īpašību indikatorstrēmelītes, ūdens krāsas noteikšanas rīks un krāsu skala, planktona (mikroskopisko organismu) ievākšanas tīkls un uzglabāšanas konteiners (pildīts ar konservantu), iepakojums atpakaļsūtīšanai un instrukcija.

Līdz jūnija sākumam ievāktie paraugi jānosūta uz Latvijas Hidroekeoloģijas institūtu, kur laboratorijā notiks to izpēte, datu apkopošana un analīze. Pētījumu komplektu izsūtīšanā skolām un atpakaļ sūtīšanā uz institūtu priecājamies sadarboties ar sūtījumu piegādes uzņēmumu DPD Latvija, kas nodrošina šo pakalpojumu bez maksas. Katrai skolai Pētījuma komplekts tiks nogādāts uz tai tuvāko/ ērtāko Paku Skapi – ātri, droši un izdevīgā laikā.

Septembrī tiek plānotas tiešsaistes lekcijas, kurās visas skolas tiks informētas par Pētījuma rezultātiem un secinājumiem, tiks sagatavots un izsūtīts arī digitāls buklets ar galvenajām atziņām par Latvijas ezeru ekoloģisko stāvokli, lai izglītotu skolēnus un arī plašāku sabiedrības daļu un veidotu izpratni par saldūdeni kā vērtīgu un saudzējamu resursu un dažādu ekosistēmu pakalpojumu avotu.

*Pētījumā piedalīsies:

 • Valmieras zaļā skola, pētot gan Mujānu dzirnavezeru, gan dīķi pie Mujānu biedrības nama;
 • Māteru Jura Kazdangas pamatskola, pētot Kazdangas Dzirnezeru;
 • Auces vidusskola, pētot Lielauces ezeru;
 • Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, pētot un salīdzinot Langstiņu ezeru ar netālu esošo Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas dīķi;
 • Olaines sākumskola, pētot Mežezeru;
 • Talsu 2. vidusskola, pētot gan Talsu ezeru, gan Vilkmuižas ezeru;
 • Drabešu jaunā pamatskola, pētot Āraišu ezeru;
 • Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, pētot Kalnmuižas ezeru;
 • Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola, pētot Kapsēdes karjeru;
 • Ropažu vidusskola, pētot gan Silezeru, gan Kangaru ezeru;
 • Krimuldas vidusskola, pētot dīķi blakus PII “Krimulda”;
 • Trikātas pamatskola, pētot Trikātas ezeru;
 • Galēnu pamatskola, pētot Galēnu muižas parka dīķi;
 • Priežmalas pamatskola, pētot Geraņimovas Ilzas ezeru;
 • Rojas vidusskola, pētot Zēņu dīķi;
 • Rēzeknes 6. pamatskola, pētot Adamovas ezeru;
 • Carnikavas pamatskola, pētot Dzirnezeru;
 • Inčukalna pamatskola, pētot Mūsu ezeriņus;
 • Ezernieku pamatskola, pētot Ežezeru;
 • Mērsraga vidusskola, pētot Engures ezeru;
 • Valdemārpils vidusskola, pētot Sasmakas ezeru;
 • Dzērves pamatskola, pētot Cīravas Dzirnavu dīķi;
 • Gulbenes Valdorfa skola, pētot Emzes ezeriņu.

Pētījums tiek rīkots Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projektā „Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem”, projekta NR 1-08/85/2022.