Ūdens resursi

Konkursss „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”

Lai turpinātu uzlabot ūdensobjektu kvalitāti un mazinātu/novērstu piesārņojumu ūdensobjektos visā Latvijāno 31.08.2022.-30.09.2022. ikviens aicināts pieteikties grantu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” otrajai kārtai.

Kopējais otrajā kārtā pieejamais grantu budžets ir 38 500 EUR un viena projekta apjoms ir no 800 līdz 8000 EUR. Atbalsta intensitāte – 100%.

Lai interesentus informētu par iespējām pieteikt savu ideju ilgtspējīgai ūdensobjektu apsaimniekošanai, plānots arī informatīvais seminārs “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdensresursu apsaimniekošanai”. Seminārs ZOOM platformā 7.septembrī notiks no plkst.15:00 līdz plkst.17:00.

Mazo grantu konkurss un informatīvais seminārs tiek rīkots projektā “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE18 IPE /LV/000014 (LIFE GOODWATER IP). Plašāka informācija par mazo grantu un semināru: http://llkc.lv/lv/nozares/projekti/klat-konkursa-mazo-grantu-shema-udensobjektu-kvalitates-uzlabosanai-2-karta 

Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv/