Klimata pārmaiņas un enerģija

Video par Lielupes baseina upju apgabalu

Kāds ir Lielupes upju baseina apgabals?

Skaties NEXOGENESIS projekta video un uzzini vairāk par Lielupes upju baseina apgabala ģeogrāfiju, zemes izmantošanu un izaicinājumiem, ar kuriem reģions saskaras. Šī teritorija ir viena no NEXOGENESIS projekta pilotteriotorijām, kurās tiks veicināta ciešāka sadarbība, uzlaboti politikas veidošanas procesi ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas jomās.

Plašāk par projektu te: https://www.bef.lv/projekti/nexogenesis/

Aktivitāte veikta HORIZON2020 projektā „Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas jomu tvērumā” (Līguma Nr. 101003881).