Icon NODERĪGI

Lielā Talka 2023

Šogad Lielā Talka norisināsies jau 16. gadu pēc kārtas. Ikviens Latvijas iedzīvotājs sestdien, 22. aprīlī aicināts iesaistīties Lielās Talkas aktivitātēs, rīkojot sakopšanas un labiekārtošanas talkas, lai padarītu apkārtējo vidu tīru un zaļu nākamajām paaudzēm!

Lielā Talka  sestdien noritēs vienlaicīgi visā Latvijā. Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsētā pārrauga LIELĀS TALKAS KOORDINATORS!

Savukārt dažādas pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un novadā reāli organizē kolektīvas talkas, oficiāli reģistrē tās Lielās Talkas mājas lapā un piesaka savas Talkas Atbildīgo personu. Tas nozīmē, ja gribi reģistrēt savu talkošanas vietu, tad pirms tam to saskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru un tikai tad reģistrē mūsu mājas lapā. 22.aprīlī Tu vari pievienoties kādai no šīm talkas vietām.

Plašāka informācija par Talkas norisi, jaunumiem un aktualitātēm pieejama: https://talkas.lv/