Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Notikusi LIFE AskREACH projekta uzraudzības sanāksme

Noslēdzoties projekta “Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus” (LIFE AskREACH) aktivitāšu ieviešanai, šodien, 18. aprīlī notika projekta uzraudzības sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Veselības inspekcijas, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un LIFE Waste to Resources IP projekta. Sanāksmes mērķis bija prezentēt LIFE AskREACH projektā paveikto, rezultātus un iegūtās atziņas.

Dalībnieki piekrita, ka īpaši bīstamās ķīmiskās vielas dažādos ikdienā lietotajos izstrādājumos ir aktuāla, bet sarežģīta tēma – REACH regulas nepilnību dēļ patērētājiem nereti ilgi nākas gaidīt sev interesējošās informācijas saņemšanu, pašlaik pieejamā informācija par īpaši bīstamām ķīmiskām vielām ir reti pieejama, kā arī bieži vien patērētāji nezina, ka viņiem ir tiesības pieprasīt šādu informāciju.

Vienlaikus, uzraugošās institūcijas norādīja, ka LIFE AskREACH projekta izstrādājumu testēšanas laikā gūtā informācija ir palīdzējusi viņu darbā – arī nacionālajā monitoringā iekļaut izstrādājumos, kuros līdz šim konstatēti augsti īpaši bīstamo ķīmisko vielu pārsniegumi.

Papildu, sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti arī ar citiem aktuālajiem projektiem, kurus īsteno BEF ķīmisko vielu pārvaldības jomā.

Sanāksmes saturs:

Paldies visiem iesaistītajiem par sadarbību LIFE AskREACH projekta īstenošanas laikā!

Aktivitāte veikta LIFE programmas projektā “Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus” (LIFE AskREACH).