Ūdens resursi

LIFE GoodWater IP projekta pirmā ziņu lapa

2020. gadā esam veiksmīgi uzsākuši dalību vērienīga LIFE programmas projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” īstenošanā. Gada izskaņā esam gandarīti informēt par pirmo ziņu lapu, kurā stāstīsim:

  • kāpēc LIFE GoodWater IP projekts ir nepieciešams un kādi ir tā mērķi
  • iepazīstināsim ar projekta vadību un tā dalībniekiem
  • runāsim par virszemes ūdeņu stāvokli Latvijā
  • ieskatīsimies šovasar veiktajā Aģes upes kartēšanā
  • informēsim par mazo grantu programmu
  • stāstīsim par migrējošo zivju skaita kritumu pasaulē

Ziņu lapas pirlnā versija ir pieejama ŠEIT.

Projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” mērķis ir uzlabot riska ūdens objektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos. Plašāka informācija par projektu: šeit.