Icon PASĀKUMS

Sveicieni svētkos!

2020. gads arī mums BEFā pavisam noteikti ir bijis citādāks, bet ne mazāk labs, vērtīgs un interesants! Esam turpinājuši darbu pie jau iesāktiem dabas, klimata un ķīmijas (kā mēs tos saucam) projektiem, rakstījuši pieteikumus un atskaites, pildījuši laika uzskaites lapas un gatavojuši pārskatus, attīstījuši jaunas tematiskās projektu idejas un vērtējuši sadarbības iespējas, esam iemācījušies “zūmot”, “‘tīmot”, “šērot skrīnu” un “mentikomot”, esam attīstījuši jaunas prasmes un iemaņas, strādājam pārsvarā attālināti un distancēti, bet priecājamies arī par iespēju satikties un aprunāties klātienē.

Novērtējam to labo, kas mums ir, mācāmies no tā, kas mazāk izdevies, plānojam ne tik tālu vairs uz priekšu, savukārt 2021. gadu uzsāksim ar apņēmību veiksmīgi turpināt labi iesākto, apgūt jauno un kopā darboties vides aizsardzības projektos, piedalīties sabiedrības informēšanā un izglītošanā, veicināt informācijas plašāku pieejamību un izpratni par vides pārvaldības principiem un vides politikas nostādnēm; piedalīties vides politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos kā arī veikt lietišķos un zinātniskos pētījumus un šo pētījumu rezultātu publiskošanu!

Mūsu projektu partneriem, sadarbības partneriem, atbalstītājiem, draugiem un visiem vides draugiem vēlam jaukus svētkus, stipru veselību, neizsīkstošu dzīves sparu un prieka dzirkstis visapkārt!