Dabas aizsardzība

LIFE VIVA GRASS projekta labā prakse parādīta video

Kā plānot ilgspējīgu zālāju apsaimniekošanu?

Baltijas Vides Foruma vides eksperte Anda Ruskule video intervijā stāsta par LIFE VIVA GRASS projektā tapušo Integrēto plānošanas rīku zālāju dzīvotspējas nodrošināšanai. Zālāji ir vērtīgas, taču aizvien retāk sastopamas ekosistēmas, kas nodrošina mājvietu neskaitāmām augu un dzīvnieku sugām, kā arī sniedz mums nozīmīgus ekosistēmu pakalpojumus.

LIFE Viva Grass Integrētais plānošanas rīks ir radīts ar mērķi sniegt atbalstu lēmumu pieņemšanā par ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu. Tas veicina zālāju ekosistēmu pakalpojumu integrēšanu plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, sasaistot zālāju biofizikālos rādītājus (piemēram, zemes kvalitāti, reljefu, zemes lietojuma veidu) ar ekspertu vērtējumu par ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu, kā arī sociālekonomisko kontekstu.

Video pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=HNuIVhwKECc…

Video tapis projektā “Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana” (PROGRESS), plašāka informācija par projektu: https://buni.rtu.lv/interreg-eu-progress/