Ilgtspējīga mobilitāte

Mobilitātes punktu iespējamības izpēte – tehniskie aspekti un ekonomiskais aprēķins

Projekta SUMBA+ mobilitātes punktu iespējamības izpēte ir vērsta uz mobilitātes punktu attīstīšanu reģionālā līmenī un mobilitātes punktu koncepcijas integrēšanu un nostiprināšanu praksē Rīgas Metropoles areālā (RMA) pašvaldībās. Saskaņā ar izmaiņām pašvaldību sastāvā RMA pēc 2021. gadā veiktās Administratīvi teritoriālās, ir 14 pašvaldības, kuras varēja pieteikties mobilitātes punktu atklātajā atlasē.

Izpētes ietvaros tika skatīta pakāpeniska mobilitātes punktu attīstība 6 konkrētās RMA pašvaldībās, analizējot:

  • pirmo attīstības fāzi jeb minimālo programmu mobilitātes punkta ieviešanai tuvākajos 5 gados;
  • otro attīstības fāzi jeb mobilitātes punkta papildināšanu nākamajos 10 gados;
  • trešo attīstības fāzi jeb mobilitātes punkta pilno attīstību nākotnē.

Arī noteiktais ieviešanas izmaksu sadalījums balstīts uz šiem scenārijiem, pakāpeniski papildinot un pilnveidojot mobilitātes punkta funkcionalitāti.

Mobilitātes punktu iespējamības tehnisko aspektu un indikatīvā ekonomiskā aprēķina izpētes rezultāti Rīgas Metropoles areāla pašvaldībās (WP 2.3)

Mobilitātes punktu attīstība visā Latvijas teritorijā iekļauta Transporta attīstības pamatnostādnēs 2021 – 2027. gadam, bet īpaši aktuāli minētie risinājumi ir Rīgas metropoles areālā (t.sk. Rīgas pilsētā). Pirms mobilitātes punkta izveides svarīgi veikt detālu novērtējumu, iekļaujot iespējami labāko punkta novietojumu, vērtējot iedzīvotāju un konkrētās pašvaldības vajadzības, kā arī teritorijas turpmākās attīstības iespējas.

SUMBA+ projekta noslēgumā aicinām iepazīties arī ar īsu video (angļu valodā) par projekta rezultātu kopsavilkumu visās partnervalstīs.

Aktivitātes veiktas INTERREG projekta “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētvidē un ikdienas mobilitātes praktiskie aspekti” (SUMBA+) (Līgums Nr. X024) ietvaros.